ஜீவ நாடி வழியாக அகத்திய மாமுனிவர் வாக்கு: 35

கேள்வி: தீபத்தில் முகங்களின் எண்ணிக்கையை அதிகப்படுத்தலாமா?

பலமுறை உரைத்திருக்கிறோம். முகங்கள் அதிகமாக அதிகமாக தோஷங்கள் குறையும். தீபத்தின் முகங்களுக்கும் ஜாதக பாவங்களுக்கும் தொடர்பு உண்டு.

கேள்வி: 12 முக தீபத்தின் சிறப்புகளைப் பற்றி?

சகல வதனங்களும் அதிலே அடங்கி இருப்பதால் அத்தருணம் பிரதானமாக ஒரு கோரிக்கையை வைத்து ஒரு சஷ்டி திங்கள் (ஆறு மாதம்) மன ஈடுபாட்டாலோ (வழிபாடு) செய்தால் அது இறைவன் அருளால் நிறைவேறும். வீட்டில் ஏற்றுவதை விட ஆலயத்தில் ஏற்றுவது சிறப்பு. ஒவ்வொரு முறையும் புதிய மண் அகல் விளக்கை பயன்படுத்த வேண்டும்.

கேள்வி: என் உறவினர் ஒருவர் தன் மனைவி தன்னை மதிப்பதே இல்லை என்று குறைபட்டுக் கொள்கிறார்?

இந்த உலகத்தில் அவனுக்கு மட்டும்தானா இந்த நிலை? எத்தனையோ ஆண்கள் மனைவியை மதிப்பதில்லை. இதற்கு நவகிரக காயத்ரி அதிதெய்வ காயத்ரி சப்த கன்னியர் மந்திரங்களை உருவேற்றி வழிபாடு செய்யச் சொல்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.