ஜீவ நாடி வழியாக அகத்திய மாமுனிவர் வாக்கு: 410

கேள்வி: பிறருக்கு இன்னுரைதானே திருமூலர் திருமந்திரத்தின் விளக்கம்:

இன்னுரை என்ற சொல்லிற்கு இனிமையான உரை நல்ல சாத்வீகமான வாக்கு அன்பு ததும்புகின்ற வாக்கு என்று பொருள் கொள்ள வேண்டும். இருந்தாலும்கூட நல்ல நண்பர்கள் அல்லது பெற்ற குழந்தைகள் இவர்கள் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று கடினமான வார்த்தைகளை வேறு உள்நோக்கம் இல்லாமல் பயன்படுத்தும் பொழுது அதும் இன்னுரையாக மாறிவிடுகிறது. அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட பிணிக்கு இனிப்பு பண்டம் எதிரி என்றால் அந்த இனிப்பு பண்டமே விஷமாக மாறிவிடுகிறது. அதே பிணிக்கு கசப்பு பண்டம் மருந்து என்றால் அது மருந்தாக மாறி பிணியில்லாமல் செய்து விடுகிறது. நிலைமை இவ்வாறிருக்க இனிமையாக பேசுகிறேன் பிறரை எப்பொழுதும் நன்றாகவே ஆராதிக்கிறேன் என்று அவர்களை தவறான பாதைக்கு இட்டு சென்றால் அது இன்னுரை அல்ல. பேசுகின்ற வார்த்தை பேசுகின்ற மனிதனுக்கும் பிறருக்கும் நன்மையை தரத்தக்கதாய் உண்மையான வார்த்தையாக இருக்கும் பட்சத்தில் அனைத்து நன்மைகளும் உள்ளடக்கிய வேறு தீய உள்நோக்கம் இல்லாத வாக்கே இன்னுரையாகும்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.