ஜீவ நாடி வழியாக அகத்திய மாமுனிவர் வாக்கு: 442

கேள்வி: அரச மரத்திற்கு நீர் ஊற்றி தீபமேற்றி வணங்கலாமா?

அரச மரத்திற்கு மட்டுமல்ல எல்லா மரங்களுக்கும் நீர் ஊற்றலாம். தீபம் ஏற்றுகிறேன் என்று மரத்தை சுட்டெரிக்க வேண்டாம்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.