ஜீவ நாடி வழியாக அகத்திய மாமுனிவர் வாக்கு: 432

கேள்வி: பிள்ளையார்பட்டியில் உள்ள விநாயகர் வலக்கையில் சிவலிங்கம் வைத்திருப்பதின் தாத்பர்யம் என்ன?

இறைவனின் கருணையாலே இதுபோல் நல்விதமாய் இதற்கு பல காரணங்களை கூறலாம். இன்னொன்று தெரியுமா? யாங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுதே பல்வேறு தருணங்களில் பல்வேறு ஆலயங்கள் கட்டப்படும் பொழுது சிற்பிகள் சில தவறுகள் செய்து விடுவார்கள். அதைவிட அந்த ஆலயத்தை கட்டுகின்ற ஆகம வல்லுனன் சில தவறுகளை செய்து விடுவான். உதாரணமாக காலம் காலமாக கிழக்கு நோக்கியபடி இறை ரூபம் வைக்கப்பட வேண்டுமென்றால் ஏதோ ஒரு சிந்தனையில் (இறை ரூபத்தை) தெற்கு நோக்கி வைத்து விடுவார்கள். பிறகு இப்படி இருப்பதுதான் சிறப்பு எங்கும் இல்லாத வழிமுறை அவர்களாகவே ஒரு கற்பனை கலந்த கதையை கூறிவிடுவார்கள். பரவாயில்லை இறை பக்தியால் இதை செய்வதால் யாங்கள் ஏற்றுக் கொள்கிறோம். அந்த வகையிலே தன் தந்தையை கையில் வைத்து முழுமையாக ஆராதனை செய்து முக்கண்ணனாகிய அந்த சிவனை பரம்பொருளை சிவபெருமானாக உள்ளுக்குள் உணர்ந்து அந்த சிவனை மனதில் வரித்து சிவனோடு ஐக்கியமாக வேண்டுமென்று பலர் தவம் செய்கிறார்கள். அப்படி நேரடியாக தவம் செய்து சிவனை அடைவது என்பது சிவன் செய்கின்ற சோதனையை தாங்குகின்ற வல்லமை உள்ளவர்களுக்கு மட்டும்தான் பொருந்தும். மற்ற மனிதர்கள் சிவனின் சோதனையை இறைவனின் சோதனையை தாங்குவது கடினம்.

அதே இறைவன் விநாயகப் பெருமான் வடிவம் எடுக்கும் பொழுது எளிமையாக மிகவும் சாதாரண நிலையில் அருளைத் தருவதாக ஒரு வைராக்யம் கொண்டிருக்கிறார். அந்த வகையில் இதோ இந்த சிவனை தேடித்தானே போக வேண்டும். இந்த சிவனுக்குள்தானே ஒடுங்க வேண்டும் என்று எண்ணுகிறாய். என்னிடம் வா என் மூலம் சிவனில் ஒடுங்கலாம் என்று கூறாமல் கூறுகிறார். தானும் தன்னுடைய இன்னொரு வடிவமான சிவத்தை நினைத்து தவத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார். அங்கு சென்று வழிபட ஒரே சமயத்தில் பரம்பொருளின் இரண்டு தெய்வீக வடிவத்தையும் வணங்கிய பலன் உண்டு.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.