ஜீவ நாடி வழியாக அகத்திய மாமுனிவர் வாக்கு: 174

கேள்வி: கலி முற்றி விட்டது என்பதற்கு என்ன அடையாளம்?

கலி என்றால் துன்பம் என்று ஒரு பொருள். அலுப்பிலும் சலிப்பிலும் விரக்தியிலும் ஒரு மனிதன் கூறுவது கலி முற்றிவிட்டது என்று. கலி காலம் என்பது தனியான ஒரு காலம் அல்ல. துவாபர யுகத்திலும் திரேதா யுகத்திலும் கலி இருந்தது. எல்லா காலத்திலும் உண்டு. பஞ்ச பாண்டவர்கள் எந்த காலம்? அங்கே பலர் அறிய ஒரு பெண்ணை துகில் (ஆடை) உரியவில்லையா? எனவே எல்லா காலத்திலும் மனிதரிடம் உள்ள தீய குணங்கள் வெளிப்பட்டு கொண்டு தானிருக்கும். அதற்கு ஆதாரவாகத்தான் அசுர சக்திகள் எப்போதும் செயல்பட்டுக் கொண்டே தான் இருக்கும். அதனால்தான் தவறான வழியில் செல்பவர்களுக்கு செல்வம் அதிகமாக சேர்வதற்கு அந்த தீய தேவதைகள் உதவி செய்கின்றன. நாங்கள் (சித்தர்கள்) அவ்வாறு செய்வதில்லை. அதனால்தான் நல்வழியில் செல்பவர்கள் குறைவாக இருக்கிறார்கள். உடனடி லாபம் ஆதாயம் பெற தீய வழியில் செல்லக்கூடாது என்று நாங்கள் பலமுறை கூறுகிறோம். எனவே இந்த நல்ல எண்ணங்களும் நல்ல செய்கைகளும் எத்தனை துன்பங்கள் இருந்தாலும் நன்மைகளை விட்டு விடாமல் நல்லவனாக வாழ வேண்டும் என்ற உறுதி ஒரு மனிதரிடம் இருக்க இருக்கத்தான் அந்த தீய சக்தியின் அட்டூழியங்கள் குறையும். இல்லை என்றால் கலி முற்றி விட்டது. கலி காலத்தில் இப்படி தான் வாழ வேண்டும் என்று இவனாகவே வேதாந்தம் பேசி தவறு மேல் தவறு செய்து கொண்டே போனால் முதலில் அது இன்பத்தை காட்டி முடிவில் முடிவில்லா துன்பத்தில் ஆழ்த்தி விடும். எனவே கலி முற்றி விட்டது என்பது எப்போதுமே பேசக்கூடிய ஒரு வழக்கு சொல்தான்.

கேள்வி : மற்ற சமயங்கள் பற்றி:

பிற ஜீவனுக்கு இம்சை செய்யாதே என்றால் நீ அந்த பிரிவில் இருந்து கொண்டுதான் அவ்வாறு இருக்க வேண்டுமா? எங்கிருந்து வேண்டுமானாலும் செய்யலாமே? அதற்கு எதற்கு ஒரு பிரிவு மதம்? மதம் என்பது என்ன? மனிதனை மிருகமாக்காமல் வாழும் போதனைகளை எல்லாம் பிற்காலத்திலே யாரெல்லாம் அதை பின்பற்றுகிறார்களோ அவர்களை எல்லாம் அடையாளப் படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக கூறப்பட்டது. எனவே நீ எந்த மதம் என்று கூறுவது கூட தவறு. நீ எந்த பிரிவில் இருந்தாலும் இருந்து கொள். மனித நேயம் மனித அன்பை போதிப்பதற்காகத்தான் பெரிய ஞானிகள் பாடுபட்டார்கள். எனவே கட்டாயப்படுத்தி திணிக்கப்படுகின்ற எந்த விஷயமும் காலப்போக்கில் நிர்மூலமாக்கப்படும். இது நல்லவைக்கும் தீயவைக்கும் பொருந்தும். எனவே நல்ல விஷயத்தை கூட சர்வ சுதந்திரமாக அவனே உணர்ந்து செய்யும் போதுதான் அந்த பிரிவிலே தொடர்ந்து வாய்ப்புகள் இருக்கும். அதே போல் பொருளாதார தேவைக்காகவும் அச்சுறுத்தலுக்காகவும் பிரிவுக்கு பிரிவு தாவுகின்ற நிலைமை எல்லா காலத்திலும் உண்டு. இவையெல்லாம் காலப் போக்கிலே ஏற்றமும் இரக்கமும் கருத்து மாற்றத்தோடும் இருப்பது மனிதனின் குணாதியத்தை பொறுத்துதான். எனவே அதனால் அதிலுள்ள கோட்பாடுகளுக்கு அழிவு என்பது இல்லை.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.