ஜீவ நாடி வழியாக அகத்திய மாமுனிவர் வாக்கு: 409

கேள்வி: பட்டினத்தாரின் முன்வினைப்பயன் கழுமரம் பற்றி:

பல்வேறு மனிதர்களுக்கு பாவ வினைகளால் அடுத்தடுத்து துன்பங்கள் வருகிறது. ஆனால் ஞானிகளுக்கும் தேவதை வர்க்கங்களுக்கும் ஏது கர்மவினை? என எண்ணலாம். அவர்களுக்கும் சில கர்ம வினைகள் இருக்கின்றன என்பது ஒருபுறமிருக்க பல்வேறு தருணங்களில் கர்மவினை இல்லை என்றாலும் பூமியிலே மனிதனாக பிறந்தால் நல்லவனாக வாழ்ந்தாலும் ஊழ்வினை வந்து உறுத்தூட்டும் என்பதை பிற மனிதர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு கர்மவினை தன்னை தாக்கியதாக நாடகம் ஆடுவார்கள் ஞானிகள். இதுபோல் பார்க்கும் பொழுது பிரகலாதன் வாழ்க்கையிலே என்ன கர்ம வினை இருக்க முடியும்? ஆனால் அதுபோல் பிரகலாதன் இராகவேந்திரராக அவதாரம் செய்தபோது இராகவேந்திரர் பட்ட துயரமெல்லாம் பலர் அறிந்ததே. எதற்கு இராகவேந்திரர் வாழ்க்கையில் அப்படியெல்லாம் நடக்கவேண்டும்? எனவே இதையெல்லாம் கர்மவினையோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடாது.

ஒரு வார்த்தைக்காக முன்வினை என்று பாடலிலே பட்டினத்தான் கூறியிருக்கலாம். ஆயினும்கூட அந்த முன்வினையையும் தாண்டி அங்கே தெய்வ நாடகம் இருக்கிறது என்பதுதான் உண்மையிலும் உண்மையாகும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.