ஜீவ நாடி வழியாக அகத்திய மாமுனிவர் வாக்கு: 239

கேள்வி: முருகனின் தரிசனம் வேண்டும்? அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும்? அது எப்போது நடக்கும்?

முருகனின் தரிசனம் வேண்டுமென்றால் யானை துரத்த வேண்டும். யானை துரத்தினால் முருகனின் தரிசனம் கிடைக்கும். இதுதான் யாம் அன்று கண்டது. இருந்த போதிலும் இறைவனை தரிசிக்க வேண்டும் என்று முன்பு எம்மிடம் பலரும் பலமுறை வினவியிருக்கிறார்கள். யாங்கள் அப்பொழுது கூறிய வாக்கையே இப்பொழுதும் கூறுகிறோம். இறையைத் தரி இறை சிக்கலாம். தரி சிக்கலாம். எனவே உள்ளத்தில் இறைவனை இடையறாது தரித்தால் இறையைத் தரிசிக்கலாம். மனம் இறையைத் தவிர வேறு எதனையும் எண்ணாத நிலை வருகின்ற சூழல் வரும் வரை இறை தரிசனம் என்பது கடுமையான போல மனிதனுக்குத் தெரியும். ஆனால் மனிதன் இறைவனை நோக்கி செல்வதே லோகாய விஷயங்களுக்குத்தான். இறைவா எனக்கு அது வேண்டும் இறைவா எனக்கு இது வேண்டும் என்று அது வேண்டும் இது வேண்டும் என்ற வேண்டாத எண்ணம் கொண்டு எதுவும் வேண்டாம் நீ மட்டும்தான் வேண்டும் என்று வேண்டுகின்ற எண்ணத்தோடு இறையை நோக்கி சென்றால் அக்கணமே இறை தரிசனம் நிச்சயம்.

கேள்வி: தமிழகம் முழுவதும் தொழிலில் ஒரு தேக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. பல தொழிலாளர்கள் வேலையில்லாமல் கஷ்டப்படுகிறார்கள். இந்த நிலை மாற அருளாசி வேண்டும்:

இறைவனின் கருணையாலே பொதுவாக சமுதாய குறைபாடுகள் நீங்குவதற்கு அவ்வப்போது அன்பர்கள் வாய்ப்புள்ள இடத்திலே ஒன்று கூடி கூட்டு வழிபாடுகள் செய்வது ஒன்றுதான் எளிய வழியாகும். அதனைத் தொடர்ந்து செய்தால் ஒட்டுமொத்த மனித சமுதாயத்தின் குறைபாடுகள் மெல்ல மெல்ல நீங்கும்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.