ஜீவ நாடி வழியாக அகத்திய மாமுனிவர் வாக்கு: 370

கேள்வி: அக்னி நட்சத்திர‌ வெயில் குறித்து?

எல்லோரும் அக்னி நட்சத்திர வெயிலின் போது என்னை இந்த வெயில் இப்படி வதைக்கிறதே கொடுமையாய் இருக்கிறதே என்று திட்டுகிறார்கள். அந்த நேரத்தில் அப்படிப்பட்ட அனல் இருப்பதன் காரணம் அந்த அளவு வெப்பம் இருந்தால் தான் பூமியில் அந்த நேரத்தில் உண்டாகி இருக்கக் கூடிய சில கிருமிகள் அழியும் இப்படி பட்ட பல்வேறு நுணுக்கங்கள் இருக்கிறதப்பா.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.