ஜீவ நாடி வழியாக அகத்திய மாமுனிவர் வாக்கு: 433

கேள்வி: நடக்க முடியாதவர்கள் வீட்டில் பூஜை செய்தால் பலன் உண்டா?

இறைவனின் அருளாணைப்படி நடக்க முடியாதவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டுதானே இருக்கிறார்கள். சித்தர்களின் அருளாணைப்படி வாக்குப்படி நடக்க முடியாதவர்கள் இன்றும் வாழ்ந்து கொண்டுதானே இருக்கிறார்கள். எனவே நடப்பது என்பது கால்களால் மட்டுமல்ல.

நாமேல் நடப்பீர் நாமேல் நடப்பீர் என்று அதுபோல் நாவுக்கரசர் கூறியிருக்கிறார்.

நாவால் நடப்பது நல்ல வார்த்தைகளால் நல்ல நல்ல சிந்தனைகளால் ஒருவன் நடக்க வேண்டும். அதுதான் உண்மையான நடப்பு. எனவே வெறும் பாதங்களால் நடப்பது நடப்பல்ல. அப்படி உடல்ரீதியான பிரச்சினை உள்ளவர்கள் அவர்களால் இயன்ற பூஜையை எங்கு செய்தாலும் எப்படி செய்தாலும் உள்ளன்போடு செய்தால் இறைவன் ஏற்றுக் கொள்கிறார்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.