ஜீவ நாடி வழியாக அகத்திய மாமுனிவர் வாக்கு: 660

கேள்வி:: பற்றை அறுக்க என்ன வழி?

ஒரு வீட்டை வாங்கும் போது இருக்கின்ற மகிழ்ச்சி அதை விற்கும் பொழுதும் இருக்க வேண்டும். ஒரு குழந்தை பிறக்கும் பொழுது இருக்கும் மனநிலை அது இறக்கும் பொழுது இருக்க வேண்டும். தனம் வரும் பொழுது இருக்கும் மனநிலை அது கையை விட்டுப் போகும் பொழுது இருக்க வேண்டும். இப்படி மனம் பக்குவடைய வேண்டும். இது கடினம் தான் என்று எமக்குத் தெரியும். என்றாலும் முயற்சியும் பயிற்சியும் செய்தால் அது சாத்தியப்படும். இந்த பக்குவத்தை பெற நிறைய சோதனைகளையும் வேதனைகளையும் தாங்க வேண்டும் இதுவே பற்றை அறுக்கும் வழி.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.