ஜீவ நாடி வழியாக அகத்திய மாமுனிவர் வாக்கு: 307

அகத்திய மாமுனிவரின் பொது வாக்கு:

எம்மை நாடுகின்ற ஒரு மனிதன் சரியான பணி இல்லை என்று வருவதாக கொள்வோம். அவனுக்கு நாங்கள் இன்னும் நூறு தினங்களில் அல்லது இந்த பௌர்ணமிக்கு பின் பணி அமைந்து விடும் என்று கூறுவதாகக் கொள்வோம். இங்கே சித்தர் கூறிய வாக்கு பொய்க்க கூடாது என்று தான் கேட்பவனும் சுற்றி உள்ளவர்களும் எண்ணுவார்கள். உண்மைதான் சித்தன் வாக்கு பொய்க்காது என்பது உண்மைதான். ஆனால் அங்கே நாங்கள் கூறுகின்ற வாக்கின் தன்மை கூறிய வாக்கின் பின்னர் உள்ள கர்ம வினைகளின் தன்மை கூறப்பட்ட மனிதனின் கர்ம வினைகளின் தன்மை நடப்புகால பிறவியில் அவன் நடந்து கொள்கின்ற விதம் இவற்றையெல்லாம் அனுசரித்து பார்க்கும் போது விதி என்பது எந்த அளவிற்கு நெகிழ்ந்து தரும் என்று கூறி விடலாம்.

ஒரு மாணவன் நல்ல மதிப்பெண் பெற்று ஒரு குறிப்பிட்ட பாடப்பிரிவிலே சேர்ந்து பயில வேண்டும் என்று எண்ணுகிறான். அவனுக்கு அந்த தகுதி இருக்கிறது. ஆனால் ஏதோ ஒரு காரணத்தால் அவனால் அதை கற்க முடியாமல் போகும் பொழுது இன்னொரு மனிதன் அவனுக்கு பொறுப்பு எடுத்துக் கொண்டு நீ விரும்பும் கல்வி நிறுவனத்தில் நான் உன்னை சேர்த்து விடுகிறேன் என்று கூறும் பொழுது அந்த கல்வி நிறுவனம் எந்த விதமான எதிர்ப்பும் இன்றி அவனை சேர்த்துக் கொள்கிறது. காரணம் முற்றிலும் தகுதியான ஒருவனுக்கு தான் அந்த மனிதன் சிபாரிசு செய்திருக்கிறான் என்ற அளவிலே. ஆனால் தேர்விலே வெற்றி பெறாத ஒருவனோ அல்லது தேர்விலே குறைவான மதிப்பெண் பெற்ற ஒருவனோ இப்படி ஆசை பட்டால் என்ன செய்ய இயலும்? முயற்சி செய்கிறேன் சொல்லி இருக்கிறேன் முயற்சி செய்கிறேன் என்று அவனுக்கு ஆறுதல் கூறலாமே அல்லாமல் அவன் விரும்புகின்ற வழியிலே கல்வி கற்பது என்பது இயலாது. இங்கே அந்தப் பொறுப்பு எடுத்துக் கொண்ட மனிதன் ஆரம்பத்தில் பொறுமையாய் இரு சொல்லி இருக்கிறேன் பார்க்கலாம் என்று கூறி கூறி பின்னர் ஒரு தருணத்தில் இல்லையப்பா நீ விரும்பிய பாடப்பிரிவு கிடைக்காது வேறு ஒரு பிரிவு கிடைக்கும் அதிலே உன் கவனத்தை செலுத்து என்று கூறுவதை போலத்தான் நாங்களும் பல்வேறு தருணங்களில் உரைக்க வேண்டி இருக்கிறது. இந்த வித்தியாசத்தையும் நாங்கள் கூறுகின்ற வாக்கின் தன்மையையும் ஆய்ந்து பகுத்து புரிந்து ஏற்றுக் கொள்வது என்பதும் ஒரு மனிதனின் பக்குவம் மனோபலம் கர்ம வினைகள் தான் தீர்மானிக்கிறது. அது நூற்றுக்கு தொண்ணூற்றொன்பது மனிதர்களுக்கு இல்லை என்பதால் தான் யாமும் பொட்டில் அடித்தாற்போல் கூறாமல் மேலெழுந்த வாரியாகவே கூறிக்கொண்டு செல்கிறோம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.