ஜீவ நாடி வழியாக அகத்திய மாமுனிவர் வாக்கு: 13

கேள்வி: சர்க்கரை நோய் குறைபாடு உள்ளவர்கள் பற்றி

இறைவன் அருளாலே ராகுவின் பிடியில் தற்சமயம் உலகம் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. கூடவே சுக்ரனின் பிடியில் இருப்பதால்தான் இச்சமயம் உலகிலே பல்வேறு மருத்துவ முறைகள் ஏற்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. எல்லா முறைகளும் சித்த முறையிலிருந்து புறப்பட்டது தான் என்பதால் நாங்கள் ஆங்கில முறைக்கு எதிரானவர்கள் அல்ல. எனவே சர்க்கரை நோய் குறைபாடு உள்ளவர்கள் தாராளமாக ஆங்கில மருத்துவத்தை பின்பற்றலாம். ஆனால் ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்தப் பிணி வாழ்நாளில் ஒருமுறை வந்து விட்டால் முற்றிலும் அகற்றி விட முடியாது. ஆனால் உணவு பழக்கங்களினாலும் யோகாசனங்களினாலும் உடற்பயிற்சியினாலும் கட்டுப்பாட்டில் வைத்துக் கொள்ளலாம். சிறுகுரிஞ்சானோடு நில வேம்போடு வெந்தயத்தையும் சேர்த்து அதிகாலையிலே ஏக (ஒரு) தினம் விட்டு ஏக தினம் மிகச்சிறிய அளவிலே உண்டு வந்தால் நன்மையைத் தரும். ஆனால் எத்தனை மருத்துவம் செய்தாலும் கூட இவற்றோடு மிக மிக மிக மிக உயர்வான முறையிலே இனிப்புகளை செய்து அவைகளை உண்ண முடியாத ஏழைகளுக்கு பாதிக்கப்பட்டவன் அவனவன் கையால் பவ்யமாக சென்று தொடர்ந்து தானமாக அளித்துக் கொண்டே வந்தால் இந்த நோய் கட்டுக்குள் இருக்கும். தரம் குறைந்த விலை மலிவான உணவுப் பொருள்களை அளிப்பதால் பாவங்கள் நீங்குவதற்கு பதிலாக பாவங்கள் சேர்ந்துவிடும் என்பதையும் ஏற்கனவே இருக்கின்ற புண்ணியங்கள் குறைந்துவிடும் என்பதையும் மனிதர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.