ஜீவ நாடி வழியாக அகத்திய மாமுனிவர் வாக்கு: 9

கேள்வி : கோவிலை வணங்கும் முறை பற்றி கூறுங்கள்

நீ பக்தி பூர்வமாக கேட்பதால் உரைக்கிறோம். மற்றபடி பாவனை பக்தியை தாண்டிய நிலைதான் இறை. பூரணமான அன்பிற்கும் பக்திக்கும் முன்னால் சாஸ்திர சம்பிரதாயங்கள் அடிபட்டுப் போய்விடுகின்றன. விதி முறைகளே இறையை காட்டாது. விதிமுறைகளின் படியும் இறைவனை அடையலாம் என்பதை தெரிந்து கொள். முதலில் ஆலயம் சார்ந்த குளத்தில் ஸ்நானம் செய். ஆடவர்கள் (ஆண்கள்) கட்டாயம் மேல் ஆடை அணியக் கூடாது. திருநீறு அல்லது திருமண் அணிய வேண்டும். ஆடை தூய்மை ஆக இருக்க வேண்டும். கூடுமானவரை பருத்தி ஆடைகள் நல்லது. பிறகு ராஜ கோபுரத்தை நன்றாக தரிசித்து வணங்க வேண்டும். உள்ளே சென்று முதலில் த்வஜ ஸ்தம்பம் அதன் அடியில் உள்ள விநாயகனை வழிபட்டு விட்டு ரிஷபத்தை வழிபட்டு த்வார சக்திகளை வணங்கி மூல ஸ்தானம் செல்ல வேண்டும். பிறகு அந்தந்த பரிவார தேவதைகளை வணங்கி பிறகு அன்னையை வணங்கி கடைசியாக நவக்ரகங்களை வணங்கிவிட்டு மீண்டும் த்வஜ ஸ்தம்பத்தின் அடியில் சாஷ்டாங்கமாய் விழுந்து வணங்க வேண்டும். பிறகு ஏகாந்தமாய் (தனிமையாய்) ஒரு இடத்திலே அமர்ந்து மனம் ஒன்றி இறையை எண்ணி தியானம் செய்ய வேண்டும். பிறகு பதற்றமின்றி எழுந்து ஆலயத்தை அண்ணாந்து வணங்கி வெளியே வர வேண்டும்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.