ஜீவ நாடி வழியாக அகத்திய மாமுனிவர் வாக்கு: 10

கேள்வி: தூக்கம் வராமல் இருப்பதற்கு என்ன காரணம்?

எவன் ஒருவன் பிறர் நித்திரையை (தூக்கம்) கலைக்கும் வண்ணம் குலைக்கும் வண்ணம் செயல்பட்டானோ அவனுக்கு பிறவி தோறும் நித்திரை சுகம் கிட்டாதப்பா. இதற்கு வழக்கமான பிராத்தனை, தர்மங்களோடு சயன பண்டங்கள் எனப்படும் பாய் போர்வை போன்றவற்றை ஏழை எளியோர்க்கு தானம் செய்வது ஏற்புடையது. பொதுவாக அட்டாமதிபதி பஞ்சத்தில் அமர்ந்தால் நித்திரை சுகம் கெடுமப்பா. விரையாதிபதி வலுத்தாலும் அது சுகாதிபதியோடு சம்பந்தப்படாமல் இருந்தாலும் கூட நித்திரை சுகம் கிட்டாதப்பா. எதன் மீது நித்திரை என்பதல்ல அது மனம் சார்ந்தது. கல்லிலும் மேட்டிலும் கூட ஒருவன் உறங்குவான். சயன பண்டங்கள் குளிர் சாதன வசதிகள் இருந்தும் கூட ஒருவனுக்கு உறக்கம் வராது. எனவே தனக்கு உறக்கம் வரவில்லையே என்பதை விட எத்தனை பேர் உறக்கத்தை நாம் எந்த பிறவியில் கெடுத்தோம் என்பதை உணர்ந்து தன்னை திருத்திக் கொண்டால் நித்திரை சுகம் அவனுக்கு கிட்டும். இது தர்ம வழி அற வழி.

மருத்துவ ரீதியாக தூய்மையான தேனை அருந்துவதும் அலோபதிலே அன்னம் ஏற்றுவிட்டு காலாற நடை பயிற்சி செய்வதும் கிழக்கு திசையிலும் மேற்கு திசையிலும் தலை வைத்துப் படுப்பதும் மிகச் சிறந்த வழிகளாகும். மருதோன்றி இலையை சிரசின் அருகே வைக்கலாம். குளிர்ந்த நீரிலே ஸ்நானம் செய்யலாம். எல்லாவற்றையும் விட எப்படி பாதரக்ஷையை (காலணி) வீட்டிற்கு வெளியே விட்டு உள்ளே வருகிறாயோ அப்படி எல்லா எண்ணங்களையும் தூக்கி எறிந்துவிட்டு இறைவன் நாமத்தை சொல்லிக் கொண்டே இருந்தால் உறக்கம் வருமப்பா.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.