ஜீவ நாடி வழியாக அகத்திய மாமுனிவர் வாக்கு: 483

கேள்வி: மனித இனம் எப்படித் தோன்றி உலகம் முழுவதும் பரவியது?

இறைவனின் கருணையாலே நீண்ட நெடும் விடையை தரவேண்டிய வினா இது. இருந்தாலும் கூறுகிறோம். ஆதியந்தமில்லாத பரம்பொருள் வெறும் ஓம்கார சப்தத்தோடு தனித்து அமைதியாய் இருக்கிறது. அது தானே எல்லாமாகவும் இருக்கிறது. வேறு எதுவும் இல்லாத நிலையில் தானாக இருக்கின்ற அதுதான் பலவிதமாக அண்ட சராசரங்களாக பிரிந்து மெல்ல மெல்ல விதவிதமான கிரகங்களாகவும் வேறுவிதமான நிலைகளாகவும் மாறுகிறது. அப்படி மாறிய நிலையிலேயே எந்த உயிரினமும் இல்லாமல் பல்கோடி ஆண்டுகள் கழிந்தன. அதன் பிறகுதான் சிறு சிறு உயிர்கள் தாவரங்கள் பிறகுதான் மனிதர்கள் என்ற நிலைக்கு ஒரு முடிவை எடுத்தது பரம்பொருள். இது ஒரு கணத்தில் ஒரு ஆண்டில் நிகழ்ந்தது அல்ல. ஆனால் விழி மூடி விழி திறப்பதற்குள் செய்யக் கூடிய ஆற்றலைப் பெற்ற பரம்பொருளால் பல ஆண்டுகாலமாக வேடிக்கையாக லீலா வினோதமாக செய்யப்பட்ட ஒரு விஷயமப்பா. இன்னும் இதுகுறித்து நுணுக்கமான வாக்கினை தக்க காலத்தில் உரைக்கின்றோம்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.