ஜீவ நாடி வழியாக அகத்திய மாமுனிவர் வாக்கு: 558

கேள்வி: கர்ப்ப ஸ்த்ரீகள் சந்திர கிரகணம் போன்ற நாட்களில் எந்த செயல்களிலும் ஈடுபடக்கூடாது என்று சொல்வது பற்றி:

இறைவன் அருளால் இது போல் கிரகணத்தின் போது கர்ப்பவதிகள் மட்டுமல்ல யாருமே உணவு உண்ணாமல் இருந்து இறை நாமத்தை ஜபிப்பதே முதலில் தேக ஆரோக்கியத்திற்கு ஏற்புடையதாக இருக்கும். அடுத்ததாக மகான்களும் ஞானிகளும் அவர்களின் பத்தினிமார்களும் சதா சர்வ காலமும் லோக நன்மைக்காக பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு தான் இருப்பார்கள்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.