ஜீவ நாடி வழியாக அகத்திய மாமுனிவர் வாக்கு: 308

அகத்திய மாமுனிவரின் பொது வாக்கு:

ஒருவனை பார்த்து எதிர் காலத்தில் உனக்கு இருதயத்தில் குறைபாடு வருமப்பா. எனவே இன்றில் இருந்தே தக்க உடற்பயிற்சி செய்து அன்ன ஆகாரத்தில் கவனமாக இருந்து நிறைய தர்மங்களை செய்து நிறைய பூஜைகளை செய்து வா என்றால் நல்ல வேளை கூறினார்களே என்று எடுத்துக் கொள்ளாமல் எனக்கு இருதயத்தில் பாதிப்பா? எனக்கு இருதயத்தில் பாதிப்பு வந்துவிடுமா என்று அவன் அன்றில் இருந்தே அச்சப்பட துவங்கினால் இது போன்ற வாக்கை ஏன் கூறினோம் என்றுதான் மகான்களுக்கும் இருக்கும். எனவே எதிர் காலத்தை தெரிந்து கொண்டு எதிர் காலத்தில் என்ன நடக்கும் என்று அறிந்து கொண்டு வாழ வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் மனிதன் ஜோதிடம் அருள் வாக்கு போன்றவற்றை பார்க்கிறான். ஆனால் அவன் எதிர்காலம் அவன் எண்ணுவது போல் ஆக்கப்பூர்வமாக இருந்து விட்டால் பாதகம் இல்லை. ஆனால் பெரும்பான்மையான மனிதர்களுக்கு அப்படி இல்லாத போது எதை குறை கூறுவது. அப்படி எதிர்காலத்தை பற்றி கூறி அச்சுறுத்துவதை விட எதிர் காலத்தில் வரக்கூடிய விதி வழியாக எதிர் காலத்தில் வரக்கூடிய ஆபத்துக்களை எல்லாம் மாற்றுவதற்கு அல்லது அந்த துன்பங்களை எல்லாம் தாங்குவதற்கு மன வலிமை அதிகரிக்கும் வண்ணம் பிரார்த்தனைகளையும் தர்மங்களையும் எம்மை (அகத்திய மாமுனிவர்) நாடும் மனிதர்களுக்கு கூறினால் அதை அவன் கவனமாக பின்பற்றிக் கொண்டே வந்தால் கட்டாயம் எதிர்காலம் என்பது சிறப்பாகவே இருக்கும். எனவே யாம்(அகத்திய மாமுனிவர்) கூறுவது என்னவென்றால் எம்மை நாடும் தருணம் எது நடப்பினும் மனம் தளராமல் வந்தால் இறுதியில் இறைவன் அருளால் பரிபூரண வெற்றி என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.