ஜீவ நாடி வழியாக அகத்திய மாமுனிவர் வாக்கு: 19

கேள்வி: இறை காட்சி கிடைக்க வழிகாட்டுங்கள் குருவே?

பிரஹலாதனின் பக்தி ராவணின் பக்தி நாயன்மார்களின் பக்தி ஆழ்வார்களின் பக்தி மன உறுதி மன வலிமை சித்தர்களைப் போன்ற பற்றற்ற தன்மை வந்துவிட்டால் கட்டாயம் இறை காட்சி கிடைக்கும்.

கேள்வி: பக்குவம் பெறுவது பற்றி?

ஒரு மனிதனை பக்குவப்படுத்துவது என்பது இரசவாதத்தை விட கடினமானது. வெளியில் இருந்து வரும் விமர்சனங்களுக்கு கோபப்பட்டால் ஒருவனால் எப்படி ஆன்மீகத்தில் முன்னேற முடியும்?

கேள்வி: ஒரு மனிதன் செல்ல வேண்டிய படிநிலைகள் யாவை?

  1. மிருக பதவி 2. மனித பதவி 3. மா மனித பதவி 4. மா மா மனித பதவி 5. கந்தர்வன் 6. தேவன் 7. மகான்.

கேள்வி: சக்தியும் சிவனும் வெவ்வேறா? அல்லது ஒன்றா?

தங்கமும் நகையும் வெவ்வேறா? இரண்டும் ஒன்றுதானே அதைபோல் தானப்பா.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.