ஜீவ நாடி வழியாக அகத்திய மாமுனிவர் வாக்கு: 265

கேள்வி: துறவறத்தில் காவியின் முக்கியத்துவம் குறித்து விளக்கியருள வேண்டும்:

மீண்டும் மீண்டும் நாங்கள் கூற வருவது எப்படியாவது ஒரு மனிதன் புற அடையாளங்கள் மூலம் தன் அகத்தை தூய்மைப்படுத்த முயற்சி செய்கின்ற முறைகளில் ஒன்றுதான் இன்னவன் கூறிய காவி ஆடை. ஆனால் காலப் போக்கில் புற அடையாளங்கள் வெறும் கெளரவத்திற்காகவும் மதிப்பிற்காகவும் ஆகிவிட்ட நிலையிலே நாங்கள் கூறுவது போல உள்ளம் பண்படாத நிலையிலே உள்ளம் பண்படாத நிலையிலே உள்ளம் பக்குவப்படாத நிலையிலே உள்ளம் பற்றற்ற தன்மையை அடையாத நிலையிலே ஒருவர் காவி அணிந்தால் என்ன? அணியா விட்டால் என்ன?. அல்லது வேறு சில மனிதர்கள் எண்ணலாம். எப்படியாவது இது போன்ற அடையாளங்களை அணிந்து கொண்டு இந்த அடையாளங்கள் இருக்கிறதே என்பதற்காகவாவது தவறு செய்யாமல் நாங்கள் இருக்கலாம் அல்லவா? என்று கூறலாம். அந்த ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் ஒருவன் முயற்சி செய்தால் இது போன்ற புற அடையாளங்களை நாங்கள் ஆதரிக்கிறோம். மற்றபடி புற அடையாளங்கள் குறித்து சித்தர்களுக்கு மிகப்பெரிய ஆர்வம் ஏதும் இல்லையப்பா.

கேள்வி: மறதி சோம்பல் தூக்கமின்மை – இவை நீங்க என்ன செய்ய வேண்டும்?

எதில் மனிதனுக்கு ஆர்வம் இருக்கிறதோ அதை மறப்பதில்லை. எதில் ஆர்வமில்லையோ அது மறந்து போகிறது. எனவே மனிதன் தவிர்க்க முடியாத செயலை செய்யும் பொழுது பிடிக்காத சூழ்நிலையை கூட எதிர் கொள்ளப் பழகுகிறான். ஆனால் அவனுக்குப் பிடித்தமான விஷயமென்றால் எதையும் தாங்கிக் கொள்ளப் பழகுகிறான். எனவே மனிதர்கள் தங்கள் மனதை பக்குவப்படுத்தி செய்துதான் ஆக வேண்டிய சூழல் என்றால் அதற்கு ஏற்றாற் போலும் வேறு வழியில்லாமல் செய்கின்ற அந்த தன்மையையும் ஆய்ந்து பார்த்து எது எப்பொழுது முக்கியம்? எது சாத்தியம்? எது அசாத்தியம்? என்றெல்லாம்? என்றெல்லாம் ஆய்வு செய்து தன்னை தெளிவாக வைத்துக் கொள்ளப் பழக வேண்டும். பலவிதமான சிந்தனை தடுமாற்றங்கள் ஒரு கணம் ஒரு செயல் செய்யும் பொழுது சிந்தனை அங்கில்லாமல் போவதுதான் மறதிக்கு அடிப்படை காரணம். எனவே தாறுமாறான ஒழுங்கற்ற பொருள்கள் இல்லமெங்கும் சிதறியிருந்தால் அந்த இல்லம் பார்ப்பதற்கு அழகாய் இராது. பொருள்கள் அழகாக வரிசையாக அடுக்கப்பட்டிருந்தால் பார்ப்பதற்கும் நன்றாக இருக்கும். அந்தப் பொருள் தேவைப்படும் சமயம் எங்கு இருக்கிறது? என்று தேடுவதற்கும் எளிமையாக இருக்கும். அதைப் போல தொடர்ந்த எண்ண ஓட்டமான மனதிலே தாறுமாறான எண்ணங்கள் இருப்பதுதான் ஒருவனின் குழப்பத்திற்கும் மறதிக்கும் அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் காரணம். தேவையற்ற எண்ணங்களையெல்லாம் தூக்கி எறிந்துவிட்டு தேவையான எண்ணங்களையெல்லாம் அழகாக அடுக்கி வைத்திருந்தால் மறதி என்பது ஒரு பொழுதும் வராது.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.