ஜீவ நாடி வழியாக அகத்திய மாமுனிவர் வாக்கு: 406

கேள்வி: விதிக்கு எதிரான போர்தான் பிராயச்சித்தம். அப்படியென்றால் போர் புரிபவன்தானே ஜெயிக்க வேண்டும்? ஆனால் எதிராளிதானே ஜெயிக்கிறார் எப்பொழுதும்?

நோய்க்கு எதிரிதான் மருந்து. எல்லா மருந்தும் எல்லா நேரமும் நோயை குணப்படுத்தி விடுகிறதா? இதுபோல் இறையருளால் யாங்கள் கூறவருவது யாதென்றால் விதிக்கு எதிராக மனிதன் நல்ல வழியில் போரிட்டுக் கொண்டுதான் இருக்க வேண்டும். விளைவுகளைக் குறித்து அவன் கவலைப்படாமல் தான் அறிந்த நல்ல வழிமுறைகளை செய்து கொண்டே வர (விதி என்று நாங்கள் கூறுவது விதியால் வருகின்ற துன்பங்களை) விதியால் வருகின்ற துன்பங்கள் ஒருநாள் விலகித்தான் போகும். அது ஒரு நாளில் நடக்குமா? ஓரிரு ஆண்டுகளில் நடக்குமா? சில ஆண்டுகள் கழித்து நடக்குமா? என்பது அந்த விதியின் வலிமையையும் அந்த வலிமையைத் தாண்டி அவன் போர் புரிகின்ற திறமையையும் பொறுத்தது ஆகும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.