ஜீவ நாடி வழியாக அகத்திய மாமுனிவர் வாக்கு: 458

கேள்வி: கிரகண காலங்களில் கிரிவலம் செல்லலாமா? கோவில்கள் திறந்திருக்கலாமா?

இறைவனின் அருளாலே ஆலயங்களின் உள்ளே மனிதர்கள் கூட்டமாக அமர்ந்து பிரார்த்தனை செய்யலாம். அல்லது பாதுகாப்பான நீர் நிலைகளிலே (தூய நீராக இருந்து அதுவும் ஓடிக்கொண்டிருக்க வேண்டும். ஆக்ரோஷமாக ஓடக்கூடாது. மனிதன் தாங்கக்கூடிய அளவில் ஓட்டம் இருக்கவேண்டும்) பிரார்த்தனை செய்யலாம் மந்திர ஜபம் செய்யலாம். அது ஏற்புடையது. கிரிவலம் ஏற்புடையது அல்ல.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.