ஜீவ நாடி வழியாக அகத்திய மாமுனிவர் வாக்கு: 489

கேள்வி: நரசிம்மர் சரபேஸ்வரர் – இந்த அவதாரங்கள் பற்றி:

பரம்பொருள் மஹாவிஷ்ணுவின் அவதாரம் நரசிம்மர். அந்த வழிமுறைகள் மனிதர்கள் அறிந்ததே. அதைப்போல முக்கண்ணனாகிய சிவபெருமானின் அவதாரங்களில் ஒன்று சரபர். எல்லாம் நடந்தது உண்மை. ஆனால் அதை மனிதர்கள் புரிந்துகொள்கின்ற விதத்தில்தான் குற்றம் இருக்கிறது. இரண்டையும் ஏட்டிக்குப் போட்டியாக குற்றமாக சண்டை சச்சரவாகப் பாராமல் எல்லாம் பரம்பொருளின் வடிவமாக பார்க்க நன்மை உண்டு. இதுபோல் நல்விதமாய் யாங்கள் கூறிய நாழிகை இதோடு பூர்த்தியடைகிறது. இருந்தாலும்கூட யாங்கள் இன்னும் நல்விதமாய் இரண்டரை நாழிகை வாக்கு ஓத இருக்கிறோம். எனவே இதுபோல் நல்விதமாய் மனிதர்கள் அயர்வு கண்டு அன்னம் ஏற்று பிறகு எம்முன் அமர சரியாக அமரும் காலத்திலிருந்து இரண்டரை நாழிகை யாங்கள் இறைவன் அருளால் வாக்கை ஓதுகிறோம். அனைவருக்கும் நல்லாசிகள்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.