ஜீவ நாடி வழியாக அகத்திய மாமுனிவர் வாக்கு: 514

அகத்திய மாமுனிவரின் பொது வாக்கு:

ராம பாதம் வணங்கியே ராம நாமம் சொல்லியே
ராம ஜெபம் செய்துமே ராம் ராம் என்றுமே
ராம ஓசை எங்கனும் நல்ல ஓசை அஹ்ததாம்
ராம நாமம் தவிரவும் வேறு நாமம் ஏததாம்
ஏது வழி கடைத்தேற ராமன் இன்றி
ஏது பயன் வாழ்ந்துமே ராம நாமம் சொல்லாமல்
ஏது இன்பம் வாழ்ந்துமே ராம நாமம் சொல்லாமல்
ஏது மோக்ஷம் என்றுமே ராம நாமம் இன்றியே
ராம நாமம் ஓட்டுமே காம நாமம்
ராம ஜனனம் மனிதர்க்கும் மோக்ஷ ஜனனம்
ராம பிறப்பு என்றென்றும் உயர் பிறப்பு
ராம நெறி வாழும் வழி தவிர ஏது நெறி வாழும் வழி
ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம ராம
ராம நாமம் அண்ட வாழ்வை நல்கிடும்
ராம நாமம் ஆயுளைத் தந்திடும்
ராம நாமம் அன்பையே வளர்த்திடும்
ராம நாமம் ஆசையைத் தகர்த்திடும்
ராம நாமம் அகிலத்தை வென்றிடும்
வென்றிட புலன்களை ராம நாமம் உதவிடும்
வேதனை தீர்ந்திட ராம நாமம் உதவிடும்
வெறுப்புதனை மாற்றிடும் ராம நாமம்
நாமம் என்றால் நாமம் அது ராம நாமம்
நன்மை என்றால் நன்மை அது ராம நாமம்
நல்லெண்ணம் நல் செய்கை தந்திடும் ராம நாமம்
நல்வழியில் நாளும் நடத்தி உயர்த்தி வைக்கும் ராம நாமம்
ராம ராம ராம ராம ராம எந்தை ராம் ராம் ராம்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.