ஜீவ நாடி வழியாக அகத்திய மாமுனிவர் வாக்கு: 389

அகத்திய மாமுனிவர் அருளிய பொது வாக்கு:

குழந்தையை பள்ளியில் சேர்ப்பதற்கு ஆசிகள் சிறப்பாய் கல்வி கற்க உன் சேயவளுக்கு வித்தை ஓங்க அன்னை கலைவாணியின் அருள் கிடைக்க நல்லாசி கூறுகிறோம். அங்கு செல்வதற்கு முன்னால் மறைவனம் (வேதாரண்யம்) என்ற ஸ்தலம் ஏகி அங்குள்ள ஐயனை வணங்குவதோடு இயன்றால் இயன்றால் என்ற வார்த்தையை நாங்கள் கூறுவதற்கு காரணம் ஜீவ அருள் ஓலை என்பது எம் எதிரே அமருகின்ற மனிதனின் விதியை பொருத்தே நாங்கள் கூறுகின்றது. எமது கருத்து என்பது வேறு. இறையின் அருளாசி என்பது வேறு. எம்முன் அமருகின்ற மனிதனின் விதி என்பது வேறு. அங்கே தீபம் ஏற்றுவது என்பது சிறப்பு. நீயாக ஏற்றுவது என்பது ஒன்று. ஆலய நிர்வாகத்தின் மூலம் அதிக தீபங்களை ஏற்றுவது மிக சிறப்பு. அதோடு அங்குள்ள அன்னை கலைவாணிக்கு மிக மிக உயர்வான முறையிலே ஒரு அபிஷேகம். இல்லையென்றால் எளிய முறையில் உன்னால் என்ன வழிபாடு செய்ய முடியுமோ அதை செய்துவிட்டு பிறகு கல்விக் கூடத்திற்கு உண்டான முயற்சியை எடுக்க நல்லாசிகள் தொடரும். அதபுோல் குழந்தைக்கு ஹயக்ரீவர் மந்திரத்தையும் அன்னை கலைவாணி மந்திரத்தையும் கற்றுக் கொடுத்து அன்றாடம் உருவேற்ற வைப்பதும் அறிவிலே குழப்பமில்லாமல் தெளிவு ஏற்படுவதற்கு இறை ஆசி கிடைப்பதற்கு நல்ல வாய்ப்பாக அமையும்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.