ஜீவ நாடி வழியாக அகத்திய மாமுனிவர் வாக்கு: 20

கேள்வி: கலி காலத்தில் தீயவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கிறதே?

ஒரு வகையில் இதை ஏற்றுக் கொண்டாலும் இன்னொரு வகையில் இதை சிந்தித்துப் பார்க்க வேண்டு்ம். உதாரணமாக 1000 பேருக்கு 100 பேர் என்று தீயவர்கள் இருப்பதாக வைத்துக் கொள்வோம். அதே சமயம் 10000 மனிதர்கள் இருந்தால் அங்கே 1000 தீயவர்கள் இருப்பார்கள். எனவே அன்று மனிதக் கூட்டம் குறைவு. அன்று நன்மை தீமை பாவம் புண்ணியம் போன்றவற்றில் மக்களுக்கு நம்பிக்கை இருந்தது. அரசனும் இறை நம்பிக்கையோடு இருந்தான். எனவே நீ கூறுவது போல் தற்போது உள்ளது போல் மோசம் இல்லையென்றாலும் எல்லாக் காலங்களிலும் தீயவர்கள் இருந்து கொண்டே தான் இருக்கிறார்கள். அதனால் தான் காலம் காலமாக நீதி போதனைகளும் தரப்படுகின்றன. தற்போது தீயவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கிறதென்றால் அதற்கு ஜனத்தொகைதான் காரணம். இந்த பெருங்கூட்டத்தில் மிக மிக மிக சிறிய அளவு மக்கள் தான் இங்கு(தடத்திற்கு) வருகிறார்கள். அதிலேயும் மிக மிக மிக சிறிய அளவிலேதான் எமது வாக்கை கேட்கிறார்கள் நம்புகிறார்கள். அதிலேயும் மிக மிக மிக சிறிய அளவிலே தான் எமது வாக்கை செயல்படுத்துகிறார்கள்.

கேள்வி: பால் சைவமா? அசைவமா?

இந்த உலகிலே சைவர்களே இல்லை தெரியுமா? பிறந்த குழந்தை தாய்ப் பாலை அருந்துகிறது. பின் அது எப்படி சைவமாகும்? ஒரு உயிரினத்தை துடிக்க துடிக்க கொன்று தின்னாதே என்றுதான் நாங்கள் கூறுகிறோம். பாலை நீ கறக்காவிட்டால் பசுவிற்கு துன்பம் ஏற்படும். நீ பாலை கறப்பதால் பசுவிற்கு எந்த வித துன்பமும் ஏற்படுவதில்லை.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.