சிவ வடிவம் – 1. இலிங்க மூர்த்தி

பர சிவத்தை புராணங்களும் வேதங்களும் கீழ்கண்டவாறு விவரிக்கின்றது. பரசிவமே அனைத்துமானது. பிறவி இல்லாமல் ஆதியிலிருந்தே இருப்பது. அழிவென்பதே இல்லாதது. ஈரேழு உலகங்களும் தோன்றுவதற்கும் அந்த உலகங்கள் அழிய காரணமாயிருப்பதும் இந்த பரசிவம்தான். உருவமில்லாதது. நிறமில்லாதது. குணம் இல்லாதது. மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி எனும் ஐம்புலன்களும் இல்லாதது. இதுதான் இந்த பர சிவம் என்று சொல்லால் செயலால் குறிப்பால் என்று எதனாலும் குறிப்பிட்டுச் சொல்ல முடியாதது. இன்னதென யாராலும் சுட்டிக்காட்ட இயலாதது. நம் அனைவரையும் இயக்க வைக்கும் சக்தி இந்த பரசிவம் ஆகும். உயிர்கள் உய்வதற்காகவும் அருளுவதற்காகவும் இந்த பர சிவமே லிங்க வடிவில் தன்னை வெளிப்படுத்திக் காட்டியுள்ளது.

பரசிவம் அருவம் உருவம் அருவுருவம் என்னும் மூன்று நிலைகளில் அருவமாக ஜோதிவடிவத்திலும் உருவமாக தலை கை கால் என உறுப்புகளுடனும், அரு உருவத்தில் இலிங்க வடிவிலும் அருளுகிறது. தென்னகத்தில் உள்ள புராண தலங்களில் அதிக பட்சம் சுயம்புவாக தோன்றிய லிங்கமே உள்ளது.

திருமூலர் எழுதிய திருமந்திரத்தில் லிங்க வடிவைப்பற்றி பல கருத்துக்கள் உள்ளது. அவற்றில் சில

இறைவன் தமது அடையாளமாகிய இலிங்கமாகவே அனைத்து உலகங்களையும் உருவாக்கினான். உலகத்தில் இறைவனால் உருவாக்கப் பட்ட அனைத்துமே சிவப் பரம்பொருளின் அடையாளமாகிய இலிங்கமே ஆகும். பரம் பொருளை உயிர்கள் உணர்ந்து கொள்வதற்கு வழியாக ஆகமங்கள் அருளுகின்ற தத்துவங்களாக இருப்பது இலிங்கமே ஆகும். இலிங்கத்தில் பாணம் என்று அழைக்கப்படும் மேல் பகுதியானது பிரபஞ்சத்தோடு எப்போதும் தொடர்பில் இருந்து உலகில் உள்ள தீயவற்றை அழித்து உலகிற்கு நன்மையை தருகின்றது. இலிங்கத்தில் ஆவுடையார் என்று அழைக்கப்படும் அடிப் பகுதியானது பரம் பொருளாகிய சிவபெருமானின் பிரபஞ்ச சக்தியாக உலகத்திற்கு நன்மையை கொடுக்கின்ற நுண்ணிய வடிவமாக இருக்கின்றது. இலிங்கத்தில் பலிபீடம் என்று அழைக்கப்படுகின்ற நடுப் பகுதியானது தம்மை வேண்டி வருபவர்களை பாதுகாக்கின்ற இலிங்க வடிவமாக இருக்கின்றது. இவ்வாறு இருக்கின்ற இறைவனின் நிலையை ஆராய்ந்து அறிந்து கொள்ளுகின்ற உயிர்களால் மட்டுமே இலிங்கத்தின் உண்மையை உணர முடியும். இலிங்க விடிவில் இறைவனை பூஜித்து இறைவனை அடைவதை மட்டுமே தனது கூறிக்கோளாக கொண்டவர்கள் அதற்கான முறைகளை அறிந்து அந்த முறைப்படி செய்கின்றவர்களுக்கு இறைவனின் அம்சமாகவே சாதகரையும் மாற்றக் கூடியது இலிங்கம் ஆகும்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.