லிங்கோத்பவ மூர்த்தி

சோழர் காலத்து லிங்கோத்பவ மூர்த்தியின் கிரானைட் சிற்பம். தற்போது இருப்பது அருங்காட்சியகம் பாரிஸ் பிரான்ஸ்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.