6 ஆவது ஜோதிர்லிங்கம் பீமா சங்கர்

மகாராஷ்டிரா புனேயில் உள்ள பீமாசங்கரர் திருக்கோயில் 6 வது ஜோதிர்லிங்கம்

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.