திருப்பட்டூர் பிரம்மபுரீஸ்வரர்

திருப்பட்டூர் பிரம்மபுரீஸ்வரர் ஆலயத்தில் காலை உதயத்தின் போது பிரம்மபுரீஸ்வரருக்கு சூரிய வழிபாடு நடைபெறும் காட்சி. இதுபோல் வருடத்தில் மூன்று நாட்கள் தொடர்ந்து சூரிய வழிபாடு நடக்கும்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.