கங்கைகொண்ட சோழபுரம்

கங்கைகொண்ட சோழபுரம் ராஜேந்திர சோழனால் கட்டப்பட்ட கங்கைகொண்ட சோழபுர கோயிலில் உள்ள மிகப்பெரிய சிவலிங்கம்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.