12 ஆவது ஜோதிர்லிங்கம் கிரிஸ்னேஸ்வரர்

மகாராஷ்டிராவில் உள்ள அவுரங்காபாத்தில் உள்ள கிரிஸ்னேஸ்வரர் கோயில். 12 வது ஜோதிர்லிங்கம்

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.