2 ஆவது ஜோதிர்லிங்கம் மல்லிகார்ஜூனர்

ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீசைலம் கர்நூல் மல்லிகார்ஜூனர் கோயில் 2 ம் ஜோதிர்லிங்கம்

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.