4 ஆவது ஜோதிர்லிங்கம் ஓம்காரேஷ்வரர்

ஓம்காரேஷ்வரர் மாந்தாதா 4 வது ஜோதிர்லிங்கம். மத்திய பிரதேசம்

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.