திவ்ய தேசங்கள் முன்னுரை

திவ்ய தேசங்கள் என்பது 108 வைணவத் திருத்தலங்களைக் குறிக்கும். பன்னிரு ஆழ்வார்கள் பாடிய நாலாயிரத்திவ்ய பிரபந்தத்தில் இடம்பெற்ற சிறப்புமிக்க வைணவத் திருத்தலங்கள் திவ்ய தேசம் எனவும் திவ்ய தேசங்களைப் பற்றிய பாடல்கள் மங்களாசாசனம் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன. ஆழ்வார்களால் மங்களாசாசனம் பெற்ற திருத்தலங்கள் 108 ஆகும். அவையே 108 திவ்ய தேசங்கள் எனப்படுகின்றன. இவற்றில் 105 தலங்கள் இந்தியாவிலும் ஒன்று நேபாளிலும் உள்ளன. கடைசியாக உள்ள இரு தலங்கள் இவ்வுலகில் இல்லை. இவற்றைத் தவிர மற்ற 106 தலங்களுக்கும் தம் வாழ்நாளில் சென்று வழிபட்டு அத்தலத்திற்குரிய பாடல்களைப் பாடுதல் வைணவ சமய வழிபாடாக உள்ளது.

84 திருத்தலங்கள் தமிழ்நாட்டிலும்
11 திருத்தலங்கள் கேரளாவிலும்
2 திருத்தலங்கள் ஆந்திராவிலும்
4 திருத்தலங்கள் உத்தரப் பிரதேசத்திலும்
3 திருத்தலங்கள் உத்தராகண்டத்திலும்
1 திருத்தலம் குஜராத்திலும்
1 திருத்தலம் நேபாளத்திலும்
2 திருத்தலங்கள் வானுலகிலும் உள்ளது.

கிழக்கு திசையில் 79 மேற்கு திசையில்19 வடக்கு திசையில் 3 தெற்கு திசையில் 7 ஆக 108 திவ்ய தேசங்களில் பெருமாள் அருள்பாலிக்கிறார்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.