செங்கனிவாய் பெருமாள்

செங்கனிவாய் பெருமாள் அரவிந்த நாயகி (அன்னை மஹாலட்சுமி). இடம் செங்கனிவாய் பெருமாள் திருக்கோயில் உத்தமர்சீலி

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.