ஒப்பில்லாமுலையம்மை

திருவாவடுதுறை கோமூக்தீஸ்வரர் ஒப்பில்லா முலையம்மை கோயிலில் 15.08.2023 ஆடி மாத கடைசெவ்வாயை முன்னிட்டு அம்பாளுக்கு சகஸ்ர நாம அர்ச்சனையும் நெய்குள தரிசனமும் மகா தீபாராதனையும் சிறப்பாக நடைபெற்றது.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.