விநாயகர் தத்துவம் – பகுதி 1

“விநாயகர் தத்துவம் – பகுதி 1” எனும் தலைப்பைப் பற்றி “திருமந்திரத் திண்ணை” மற்றும் க்ளப் ஹவுஸ் குழுவில் Zoom நேரலையில் 15-01-2024 அன்று நிகழ்த்திய கலந்துரையாடல்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.