அழகுசொக்கர் சிவலிங்கம்

சிவகங்கை மாவட்டத்தில் உள்ள பறம்புமலை அடிவாரத்தில் அழகுசொக்கர் என்றழைக்கப்படும் இந்த சிவலிங்கம் அமைந்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.