மாஹேஸ்வர் சிவலிங்கம்

மத்தியப்பிரதேச மாநிலத்தில் நர்மதை நதியில் அமைந்துள்ள சிவலிங்கம்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.