இரட்டை லிங்கம்

தெலுங்கானா மாநிலம் மகாதேவ்பூர் மண்டலில் உள்ள கைலாஸ்வர முக்தீஸ்வர சுவாமி கோவில்

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.