சங்கர் ஆலய லிங்கம்

மகாராஷ்டிர மாநிலத்தின் தொழில் நகரங்களில் ஒன்றான கோபோலியில் உள்ள ஷங்கர் கோயிலின் சிவலிங்கம்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.