தர்மராஜேஷ்வர் சிவலிங்கம்

மத்தியப்பிரதேச மாநிலத்தின் மந்த்சௌர் மாவட்டத்தில் உள்ள தர்மராஜேஷ்வர் கோயிலின் சிவலிங்கம்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.