மாஹேஸ்வர் படித்துறை லிங்கம்

மத்தியப்பிரதேச மாநிலத்தின் மாஹேஸ்வர் நகர படித்துறை ஒன்றில் அமையப்பெற்றுள்ள சிவலிங்கம்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.