மீனாட்சியம்மன் கோவில் சிவலிங்கம்

மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோவிலில் அமைந்துள்ள சிவலிங்கம்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.