ஹரிஹரநாத் சிவலிங்கம்

உத்தரபிரதேச மாநிலம் ஞான்பூர் நகரில் உள்ள ஹரிஹரநாத் மந்திரில் அமைந்திருக்கும் சிவலிங்கம்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.