ஹொய்சலேஸ்வரர் கோவில் சிவலிங்கம்

ஹொய்சலேஸ்வரர் கர்நாடக மாநிலம் ஹளேபீடு நகரில் அமைந்துள்ள ஹொய்சலேஸ்வரர் கோயிலின் சிவலிங்கம்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.