துங்கநதிக்கரை லிங்கம்

கர்நாடகா மாநிலத்தில் தீர்த்தஹள்ளி பகுதியில் துங்கநதிக்கரை பாறையில் செதுக்கப்பட்டுள்ள லிங்கம் நந்தி

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.