ராமேஷ்வர் சிவலிங்கம்

மகாராஷ்டிர மாநிலம் சிந்துதுர்க் மாவட்டத்தில் உள்ள ராமேஷ்வர் கோயிலில் தரையோடு தரையாக அமையப்பெற்றுள்ள சிவலிங்கம்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.