காளை கோவில்

காளை கோயில் சிவலிங்கம் பெங்களூரின் புகழ்பெற்ற காளை கோவிலில் அமைந்துள்ள சிவலிங்கம்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.