மதுரா சிவலிங்கம்

உத்தரபிரதேச மாநிலம் மதுரா நகரில் உள்ள சனி பகவான் கோயிலில் அமைந்துள்ள சிவலிங்கம்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.